Geense Personeelsdiensten B.V. is een professionele organisatie die gespecialiseerd is in outplacement, re-integratie, jobhunting en 2e spoor trajecten.
Voor direct contact bel: 06-20978432 of 010-2231376

Re-integratie 2de spoor

Aanpakken en duidelijkheid geven, daar houden we van als het gaat om re-integratie 2de spoor. We werken  aan de hand van een helder plan, met concrete afspraken die we vooraf met u vaststellen én nakomen. Op vaste momenten communiceren en rapporteren we, zodat u altijd weet wat de status van het re-integratie 2de spoor traject is.

In grote lijnen bestaat een re-integratie 2de spoor traject uit de volgende onderdelen:

Aanmelding & intake
In deze fase maken we kennis met u en met de werknemer, als start van de re-integratie 2de spoor. We  kijken achterom, als verwerking en om blokkades op te ruimen. Tevens vormt deze fase input voor nieuwe stappen in het re-integratie 2de spoor traject. Daarna komt het vooruitkijken en het in kaart brengen van de mogelijkheden en talenten van de werknemer (d.m.v. inventarisatie arbeidsverleden, gesprekken en testen).

Arbeidsoriëntatie en loopbaanadvies
In deze fase van het re-integratie 2de spoor traject stellen we met de werknemer vast welke branche en welk type werk bij hem past. Daarbij kijken we wat haalbaar en realistisch is en welke route het best past in dit re-integratie 2de spoortraject. Eventueel zetten we testen voor beroepsinteresse in. Doel van deze fase in de re-integratie 2de spoor is het vergroten van het inzicht in eigen vaardigheden en het opstellen van een arbeidsmarktprofiel/loopbaananalyse.

Matching en plaatsing
We zoeken in dit deel van het re-integratie 2de spoor traject actief naar een passende werkplek. Ons grote werkgeversnetwerk komt daarbij uitstekend van pas.  We ondersteunen bij sollicitaties en brengen voor de potentiële nieuwe werkgevers eventuele financiële voorzieningen en voordelen in kaart. Zodra we een werkplek hebben gevonden, zorgen we voor een goed begeleide introductie bij de werkgever en collega’s, zodat de re-integratie 2de spoor ook in deze cruciale fase goed verloopt.
In deze fase is detachering als onderdeel van re-integratie 2de spoor een handige optie. U kunt dan uw medewerker bij de nieuwe werkgever detacheren. Die kan zonder risico’s beoordelen of uw medewerker past in zijn bedrijf en in de functie. U kunt de ziektekosten gedeeltelijk dekken met de inkomsten van de detachering. De duur van de detachering  wordt in onderling overleg afgesproken.

Nazorg
Nazorg bij re-integratie 2de spoor bestaat uit een aantal bezoeken door een jobcoach bij de nieuwe werkgever. In gesprekken met de werknemer en werkgever worden de successen van het 2de spoor traject en nieuwe kansen besproken en worden eventuele problemen besproken en opgelost. Daardoor blijft het nieuwe perspectief voor de werknemer gewaarborgd en de schadelast voor u beperkt.

Duur traject
Omdat een re-integratie 2de spoor traject altijd maatwerk is, zijn de doorlooptijden ook per situatie verschillend. De duur van een gemiddeld traject re-integratie 2de spoor kan variëren tussen de 3 en 12 maanden.

Waarom Geense Personeelsdiensten B.V.

  • Persoonlijk contact
  • Korte lijnen
  • Optimale breikbaarheid
  • Transparantie