Geense Personeelsdiensten B.V. is een professionele organisatie die gespecialiseerd is in outplacement, re-integratie, jobhunting en 2e spoor trajecten.
Voor direct contact bel: 06-20978432 of 010-2231376

Jobhunting

Geense Personeelsdiensten richt zich hoofdzakelijk op jobhunttrajecten waarbij de deelnemer op actieve wijze ondersteund wordt bij het zoeken van werk. Hierbij is het van belang dat de deelnemer klaar is voor bemiddeling naar een nieuwe werkkring. Dat houdt in dat hij/zij direct beschikbaar is, inzicht heeft in zijn/haar mogelijkheden en voldoende sollicitatievaardigheden bezit. (Indien noodzakelijk kan een sollicitatietraining/instructie gegeven worden.)

Wat houdt een jobhunting in?
Aan de hand van het intakegesprek wordt een jobhuntplan opgesteld. Dit plan is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Er vindt een inventarisatie plaats van wensberoepen en bedrijven waar de deelnemer zou willen werken. Doordat de deelnemer zelf de benodigde gegevens aanlevert en motiveert waarom de betreffende organisatie hem of haar aanspreekt, ontstaat er een samenwerkingsrelatie tussen de jobhunter en de deelnemer waarin beiden actief en gericht zoeken. Al doende neemt de deelnemer de regie over zijn loopbaan weer in eigen hand. Doel van de begeleiding is de deelnemer vertrouwd te maken met de arbeidmarkt en de verschillende strategieën om werkgevers te benaderen. Indien noodzakelijk of wenselijk kan de jobhunter meegaan naar het sollicitatiegesprek.

De inhoud van een traject verschilt per deelnemer. De jobhunter stimuleert de kandidaat tot een actieve opstelling. Daar waar mogelijk neemt de kandidaat het voortouw en daar waar wenselijk neemt de jobhunter het initiatief.
De jobhunter benut de gebruikelijke kanalen waar vacatures vermeld worden (dagbladen, vaktijdschriften, UWV, uitzendbureaus, vacaturesites). Hij werkt ook pro-actief, dat wil zeggen dat hij ook zelf kandidaten aanbiedt bij werkgevers. Hierbij maakt hij gebruik van het regionale netwerk dat hij tijdens zijn loopbaan heeft opgebouwd.
Het succes is afhankelijk van de inzet en mogelijkheden van de kandidaat enerzijds en de behoefte op de arbeidsmarkt anderzijds.

Waarom Geense Personeelsdiensten B.V.

  • Persoonlijk contact
  • Korte lijnen
  • Optimale breikbaarheid
  • Transparantie